.

Biblioteca Pública de Tarragona

Biblioteca Pública de Tarragona

Amb unes mitjanes diàries altíssimes, les 22 biblioteques públiques de Tarragona es mostren com un element essencial en l’accés  lliure i democràtic a la informació, a la formació i al coneixement, i com un instrument de cohesió social. Durant el primer quadrimestre del 2014, han rebut 516.263 visites, amb una mitjana diària per biblioteca de més de 250 visites, la qual cosa suposa un increment respecte del mateix període del 2013, de gairebé un 4%. L’any 2013 van rebre un total de 1.599.153 visites, 18.336 visites més respecte al 2012.

Entre les biblioteques amb més usuaris, destaquen les municipals de Tarragona, el Vendrell, Reus i Cambrils.


Pel que fa al préstec, els mesos de gener a abril del 2014 s’ha situat en 330.062 documents prestats, amb una mitjana de161 préstecs diaris. L’any 2013 es van prestar un total de 1.029.522 documents.
El percentatge de població amb carnet de préstec, de gairebé el 45% (concretament 44,92%), amb un increment del 4,29% durant els primers quatre mesos de l’any, mostra clarament l’impacte i el compromís dels usuaris amb aquests equipaments culturals.
Pel que fa a les activitats, les biblioteques en van organitzar durant l’any 2013 un total de 3.419, entre les quals destaquen les activitats de foment de la lectura (clubs de lectura, tallers, hores del conte, laboratoris de lletres i imatges, …), cursos de formació i autoformació, presentacions de llibres, exposicions, etc…, amb un total de 144.662 usuaris.
Aquestes dades demostren que malgrat la situació econòmica global,  gràcies a l’esforç, a la professionalitat i a la imaginació de les persones que hi treballen, les biblioteques són un servei públic de primer ordre i un instrument de lluita contra la desigualtat.