.

Polèmica pels carrils bici a Tarragona. Foto tarragona.cat

Polèmica pels carrils bici a Tarragona. Foto tarragona.cat

L’Ajuntament defensa el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona (PMUST) amb els càlculs de pendents que aquest aporta i que han estat qüestionats pel grup ciutadà ‘Mobilitat Tarragona’ que dissabte va realitzar un vídeo paròdic reclamant carrils bici.

El Departament de Mobilitat del consistori aclareix a Tarragona21 les crítiques del ‘Grup per una mobilitat social i ambientalment justa de Tarragona’ deixant clar que “aquests càlculs tècnics es van fer en l’epígraf de mobilitat de vianants i per tant tenint en consideració els pendents des de la mobilitat a peu”

Interpretacions diferents del Pla de Mobilitat

El grup social denuncia “l’escassa aposta que fa l’Ajuntament de Tarragona per la bicicleta proposant tan sols la construcció de 10km de carril bici en 5 anys excusant els pendents de la ciutat”. ‘Mobilitat Tarragona’ assegura que els càlculs del PMSUT són erronis, ja que “en aquest s’indica que el 56’4% de les principals vies té un pendent superior al 6%, quan la realitat és que a Tarragona només el 21% de les vies principals té un pendent superior al 6%, i en segon lloc, és irrellevant perquè la inclinació d’un carrer no dificulta la construcció del carril bici”

En aquest sentit, la consellera de Mobilitat, Begoña Floria, que ja en el seu moment va aclarir que els càlculs eren correctes, torna a defensar-los, ja que “qüestionen directament la feina i prestigi dels tècnics que van realitzar-los” i aclareix que “s’ha de tenir en compte que l’anàlisi dels pendents va fer-se a l’apartat de mobilitat de vianants i, per tant l’informe mesura la principal xarxa de vianants considerant els pendents des del punt de visió de la mobilitat a peu i d’aquí a la diferent interpretació dels resultats, donat que no és el mateix moure’s a peu que fer-ho en bicicleta”. Segons Floria aquests serveixen per als vianants que especialment tenen una mobilitat reduïda, ja que “trobar-se amb unes escales o amb un petit tram de carrer que tingui un fort pendent pot condicionar per complet el desplaçament que es pretenia realitzar”.

Captura de l'apartat sobre els pendents de la xarxa de vianants del PMSUT (vol.1, apartat 4.1.2)

Captura de l'apartat sobre els pendents de la xarxa de vianants del PMSUT (vol.1, apartat 4.1.2)

Apunta que el pendent dels trams caracteritzats és el màxim del tram estudiat en relació a aquestes dades que poden consultar-se al volum 1 apartat 4.1.2  del PMUST (p.82). Els càlculs van fer-se amb inclinòmetres i es va quedar validat per part dels responsables tècnics de la Generalitat que fan seguiment del PMUS de Tarragona i de la seva implantació.

Reclam de carrils bici

Per manifestar-se, el grup ‘Mobilitat Tarragona’ va enregistrar aquest dissabte un vídeo fent una paròdia d’una arribada ciclista a un port de muntanya per reclamar més carrils bici a la ciutat. Una trentena de persones van participar y simular l’arribada dels ciclistes amb gran esforç a l’Avinguda Lluís Companys. Segons Carles Alcalde, portaveu del col·lectiu, “no és cert que a la ciutat hi hagi molta pendent per no ampliar els carrils bici. Per exemple el tram triat fa un pendent del 3% quan el PMUST indica que fa entre 6 i 12%”. A la protesta havien tres pancartes on es llegia: ‘Tarragona no és alta muntanya’, ‘Pedala per la veritat’ i ‘Pedala pel carril bici’.

Un moment de la protesta del Grup Mobilitat Tarragona

Un moment de la protesta del Grup Mobilitat Tarragona

En relació, Floria comenta que “qualsevol acció que impulsi modalitats de mobilitat sostenible és a priori positiva, donat que compartim un mateix objectiu final que és una ciutat més amable, menys contaminada i amb espais públics on es pot conviure millor” a la vegada que valora que “és molt positiu que la mobilitat sostenible estigui en debat social i ciutadà, i sigui un tema que importi als ciutadans i ciutadanes de Tarragona”. Segons el seu parer “que es parli, ja bé sigui en positiu com no tant,  vol dir que el tema importa i que és un àmbit fonamental per poder gaudir d’una Tarragona millor, crec que ens hem de felicitar tots plegats”

Tot i així Floria reitera que “en cap part del document aquest valor de màxims sobre els pendents s’utilitza com a excusa per condicionar l’ús de la bicicleta ni pels projectats carrils bici, sinó que calen actuacions per salvar aquests desnivells màxims que suposen entrebancs als desplaçaments, tant per vianants sense problemes de mobilitat, com per als que sí tenen dificultats com gent gran, persones amb cadires de rodes, cotxets de nens…”. I afegeix que “la mobilitat en bicicleta s’ha d’estudiar molt bé i és un dels objectius i plans de treball del 2014”

El Departament de Mobilitat ha fet arribar una nota amb aquests aclariments al Consell de la Mobilitat mentre que el grup crític organitzarà, per la seva banda, el 9 de març un nou acte de protesta, consistent en una pedalada i patinada.

-Adrià Recasens-