.

Imatge de les sitges de l'empresa Katoen Natie. Foto: www.katoennatie.com

Imatge de les sitges de l'empresa Katoen Natie. Foto: www.katoennatie.com

L’Ajuntament de Constantí haurà de pagar, en el termini de cinc anys, 1.236.351,99 euros a Katoen Natie Iberica, una operadora logística belga amb instal·lacions al municipi. Tal i com ha pogut saber Tarragona21, els dos processos legals endegats fins a dia d’avui –tant al Tribunal Economicoadministratiu Regional de Catalunya, com el recurs presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya– donen la raó a Katoen, a qui s’havia aplicat de manera incorrecta un Impost d’Activitat Econòmica per sobre del què pertocava.

La problemàtica sorgeix el 2008 quan el consistori, assessorat per BASE (l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona que gestiona els impostos a Constantí), decideix canviar l’IAE que Katoen paga al municipi. Tal i com ha detallat el regidor d’Hisenda, Daniel Rodríguez, “l’epígraf de l’impost en qüestió marca que cal pagar una quanitat i que aquesta s’ha de multiplicar per la superfície”. Atenent-se a aquest criteri, explica el regidor, “BASE considera que cada sitja ha de quantificar com una unitat diferenciada, mentre Katoen sosté que només ha de pagar un únic import indistintament del nombre de sitges de l’empresa”.

Així, Katoen passa a pagar un IAE superior al que finalment s’ha demostrat que li tocava abonar. No només això, sinó que la mesura s’aplica amb caràcter retroactiu i Katoen paga “de més” des del 2006 fins al 2013. Precisament, aquests 1,2 milions d’euros que ha de retornar Constantí corresponent al volum de més que l’empresa ha pagat durant aquests anys, segons ha quedat ratificat per dos tribunals diferents.

Toc d’alerta de BASE

L’Ajuntament de Constantí té delegada la gestió dels tributs a BASE que, com explica Rodríguez, “és qui pren la iniciativa de realitzar una inspecció a Katoen per veure si el municipi pot treure’n més diners”. En el seu dia, argumenta, l’Ajuntament no s’hi oposa i es considera que si han de pagar més d’IAE, “endavant”.

No obstant, ja al 2008, el consistori va rebre una carta de BASE on s’alertava de la possibilitat que en un futur l’empresa reclamés aquests imports. Per això, la carta aconsellava al municipi “aprovisionar” aquests diners que s’enduïen de més en cas d’una reclamació –com ha acabat passant. Tot i l’avís, el consistori va fer cas omís a la carta de BASE i els diners no s’aprovisionen.

La situació canvia amb l’entrada del nou govern el 2011, segons explica el regidor d’Hisenda, “el que es cobra a partir d’aquest any es va guardant, per això des del 2011 l’Ajuntament es pot considerar que ha tingut un superhàbit important a nivell comptable. Però són uns diners que no movíem”.

Diferències abismals en l’IAE

El canvi d’IAE a Katoen no era poca cosa. A tall d’exemple, Constantí va ingressar 170.000 euros el 2008, per aquest impost a l’empresa; 180.000, el 2010, o 190.000 el 2013. Quan, finalment, el TSJC ha certificat que Katoen únicament ha de pagar vora 6.000 euros anuals al municipi en concepte d’IAE.

Per resoldre l’embolic, Rodríguez agraeix el bon enteniment de l’empresa que ha permès negociar la devolució del milió d’euros a terminis. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Constantí aprovarà en la sessió plenària del proper dimarts, fraccionar l’import en cinc anys. Un període en el qual pagarà, trimestralment, uns 65.000 euros a l’empresa.

Joan Marc Salvat