.

.

TOTS 21

La crisi i la fòbia al dentista, dos motius a tenir en compte. Foto: Clínia Curull

La situació econòmica ha provocat conseqüències en tots els àmbits de la vida quotidiana. Clínica Curull ha realitzat un estudi a Catalunya amb les respostes segmentades en funció de la província en què resideixen els pacients, el seu sexe i el seu rang d’edat, amb l’objectiu de conèixer els hàbits dels catalans en higiene i cura dental.

Aquest informe, titulat “Estètica i Salut Dental a Catalunya”, detecta que el 42% dels catalans ha reduït la freqüència amb què visita al dentista o fins i tot, ha deixat d’acudir a conseqüència de la crisi econòmica. Cal destacar la incidència que aquest factor ha tingut entre la població menor de 35 anys, ja que el 48% reconeix haver disminuït la seva assistència a l’especialista o, fins i tot, deixar d’anar.

Lleidatans i tarragonins, els que menys

Si s’atén a la província de procedència dels pacients, l’informe de Clínica Curull detecta que els lleidatans i tarragonins han estat els que més han reduït les seves visites en els últims anys. El segueixen els habitants de Girona i, finalment, els de Barcelona.

A més de la situació econòmica, els enquestats reconeixen altres motius que també els han portat a disminuir les seves visites a aquest especialista, entre els quals es troben la falta de temps, que justifica el 7%, i la por al dentista, també anomenat odontofobia, que reconeix un 4%.

L’assistència mitjana al dentista dels catalans és, de mitjana, lleugerament superior a una visita a l’any, se situa en 1’1 cops. No obstant això, hi ha diferències significatives en funció del sexe dels pacients, ja que les dones respecten més els consells del seu dentista, que recomana una visita cada sis mesos.

El cas de les dones

En aquest sentit, el 26% de les dones acudeix a la cita amb aquest especialista dues o més vegades a l’any. Per la seva banda, en els homes aquest percentatge baixa fins al 16%. La Dra. Conchita Curull, directora mèdica de Clínica Curull, assenyala que “pocs pacients van a realitzar-se revisions periòdiques amb la freqüència recomanada, un cop cada sis mesos. En els últims anys s’aprecia un augment de les patologies que provoquen urgències a causa del retard en l’assistència dels pacients”.

“Aquest retard en les visites comporta que les diverses malalties o problemes a la boca i les genives es detectin més tard, en estats més avançats i, habitualment, amb dolors o molèsties severes a la zona afectada”, apunta la doctora Curull. A més, explica que “el compliment d’un calendari de visites regular al dentista permet mantenir una acurada salut bucodental. La prevenció és el factor determinant, ja que motiva tractaments més ràpids, més senzills i més econòmics per al pacient”.